Biyoenerji Nedir?
Biyoenerjinin kelime anlamı: doğal olan enerjidir. Bilim: insan organizmasının yalnız moleküllerden oluşan, fiziksel bir yapıya sahip olmadığı, tüm kainatta olduğu gibi, biyoenerji alanına sahip olduğunu doğrular.

Vücut içerisinde, devamlı bir titreşim ve düşük voltajlı elektromanyetik akım vardır. Elektromanyetik akım: fiziksel bedenle sınırlanmamıştır. Böylece bir bedenden diğerine akış yapılabilir. Bu elektromanyetik akım; bedenin sağ tarafında toplanmıştır. Biyoenerji akışı insanla sınırlı değildir. Tüm maddeye akar. Bitkilerin insanlarınkine zıt bir kutbu vardır. Onlarla aramızda hür bir kanal açılır.

Sağlıklı bir vücutta negatif bir enerji bulunmaz. Vücudun herhangi bir yerinde problem varsa; o bölge negatif enerji üretmeye başlar. Daha doğrusu; beyin ile o bölgenin iletişimi kopmuş demektir. Demek ki bedenimizin tümünü ayakta tutan beyinin düşünce ve yapılandırma bölümü ile aradaki bağı kopartmamak lazımdır.
 
 
Pro WEB