Bireysel farkındalık
Yaşamınızda süregelen olumsuzluklardan kurtulmak, ilk olarak bireysel farkındalığa ulaşmakla mümkündür. Eğer dünyayı değiştirmek istiyorsak öncelikle kendimizi değiştirmeliyiz.

 
 
 
Pro WEB